Patrick Maes

Mobiliteit en ruimtelijke planning, het één heeft een belangrijke impact op het andere en vice versa, maar weinigen kennen de beide domeinen op diepgaande manier

Wenst u concrete en gedegen antwoorden op vragen en knelpunten op het vlak van mobiliteit of ruimtelijke ordening als bedrijf, als gemeente of overheidsinstantie? Dan bent u hier bij het juiste adres.

Na 23 jaar ervaring te hebben opgedaan bij Groep Planning/Mens & Ruimte/SumResearch zet hij deze expertise sinds september 2012 rechtstreeks ter beschikking.
Patrick Maes werkt als zelfstandig adviseur. Hij zoekt, wanneer noodzakelijk, steeds naar de gepaste samenwerkingsverbanden met andere consultants en kan hierbij terugvallen op een zeer ruim netwerk.

contact

Wat kan ik voor u doen?

Mobiliteitsstudie

Mobiliteit is en blijft een belangrijk beleidsthema op gemeentelijk vlak.

Milieueffectrapportage

Sommige grootschalige projecten of plannen zijn sowieso MER-plichtig.

Ruimtelijke planning

Werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij rekening wordt.

Patrick Maes

MER-deskundige landschap, mobiliteit & ruimtelijke aspecten

Studeerde geografie en ruimtelijke ordening aan de UGent.

Begon zijn loopbaan als ambtenaar bij het Vlaams gewest – administratie wonen.

Werd medewerker bij Groep Planning in de afdeling ruimtelijke planning & mobiliteit op 1/1/1989, later projectleider, ook bij Mens&Ruimte (vanaf 1996 onderdeel van Groep Planning) en tussen 2000 en 2009 vennoot bij Groep Planning (vanaf 2006 SumProject genaamd). Tussen 2009 en 2012 adviseur bij de afdeling ruimtelijke planning & mobiliteit van SumResearch.

Erkend ruimtelijk planner in het Vlaams gewest en was in hoedanigheid verantwoordelijk voor de opmaak van 26 gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, 52 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, 10 afbakeningsprocessen stedelijke gebieden

Projectleider voor 25 gemeentelijke mobiliteitsplannen, een tiental mobers en verschillende andere mobiliteitsstudies

Erkend MER-deskundige disciplines landschap, mens-mobiliteit en ruimtelijke aspecten
Publiceerde verschillende artikels in Planologisch Nieuws, Ruimte, Lokaal, Verkeerskunde en Verkeersspecialist
Stichtend lid VRP (Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning)
Lid PROCORO Oost-Vlaanderen sinds 2001
Extern kwaliteitsadviseur duurzame mobiliteit Vlaams gewest (MOW) sinds begin 2014

Recente Projecten

arrow