Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Sommige grootschalige projecten of plannen zijn sowieso MER-plichtig.

Als erkend MER-deskundige voor de disciplines landschap, mens-mobiliteit en ruimtelijke aspecten kan ik behulpzaam zijn bij het opmaken van zowel een project- als een plan-MER, of een ontheffingsnota voor één van beide.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.