Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is en blijft een belangrijk beleidsthema op gemeentelijk vlak. Iedere gemeente in Vlaanderen beschikt al een tijdje over een gemeentelijk mobiliteitsplan.

Elk plan kent echter een houdbaarheidsdatum. Als een gemeente haar mobiliteitsplan wenst te herzien of te actualiseren, dan kan ik hierbij helpen. Moet een bepaald knelpunt in de gemeente grondiger onderzocht worden, dan mag u rekenen op een onderbouwd verkeerskundig advies.

Voor bepaalde aanzienlijke projecten die niet onderworpen zijn aan de milieueffectrapportage (m.e.r.) is in Vlaanderen sinds 3 juli 2009 een mobiliteitsstudie verplicht bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag (sinds 1 januari 2018 heet dit een omgevingsvergunningsaanvraag). Deze mobiliteitsstudie, ook nog MOBER genaamd, is een evaluatie-instrument dat binnen het bestaande mobiliteitsbeleid de verwachte effecten van een plan of project inschat en eventueel bijsturingen aan het project of plan voorstelt. Duurzame mobiliteit staat hierbij steeds voorop. Een dergelijke MOBER wordt steeds in nauw overleg met de opdrachtgever opgemaakt.

Maar ook voor kleinere projecten wordt soms een mobiliteitstoets gevraagd. Ook hiervoor bent u op het juiste adres.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.