Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Planning

Werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied is een ander beleidsdomein waarvoor ik kan instaan

Concreet kan dit op planniveau vertaald worden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan of de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Bedrijven die voor hun uitbreidingsplannen een bestemmingswijziging nodig hebben, kunnen bij mij terecht voor de opmaak van een aanvraag tot planologisch attest. Haalbaarheid naar realisatie toe en het zoeken naar een draagvlak zijn bij ruimtelijke planning belangrijke uitgangspunten. Deze principes werken zowel in de richting van de opdrachtgever als naar de goedkeurende instantie

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.