De LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge beschikt over een milieuvergunning waarbij een forse stijging van het aantal vrachtwagens tussen de terminal en de achterhaven te verwachten valt. In het ministerieel besluit van 4 april 2022 houdende de goedkeuring van het bijgesteld maximaal aantal laadbeurten wordt als vergunningsvoorwaarde de opmaak en uitvoering van een mobiliteitsstudie (oogpunt verkeersveiligheid) als PCV-dossier (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid-dossier) opgelegd. Patrick Maes werd gevraagd om die mobiliteitsstudie op te maken, en meer bepaald een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de in- en uitrit van de LNG-terminal van Fluxys te Zeebrugge. Hieruit is het volgende gebleken:
• Vrachtwagens met bestemming of herkomst de LNG-terminal dienen kort op elkaar twee fietsoversteken te dwarsen
• Deze twee fietsoversteken worden niet altijd door fietsers gevolgd, omdat er logischere routes zijn
• Het aanliggend onbeschermd dubbelrichtingsfietspad langsheen de Henri Victor Wolvensstraat moet als onveilig worden beschouwd.
• Het nut van het bestaand enkelrichtingsfietspad achter de parkeerstrook van de N34 Kustlaan tot aan de brug van de Hendrik van Minderhoutstraat over de N34 moet in vraag worden gesteld.

Hoewel in absolute cijfers het aantal vrachtwagens die de Henri Victor Wolvensstraat gemiddeld per uur zal oprijden door het verhoging van het maximaal aantal laadbeurten per jaar van 8.000 naar 24.000, slechts van 1,6 naar 5 zal stijgen, is het noodzakelijk om de waargenomen knelpunten en met name de potentiële conflicten tussen vrachtwagens en fietsers tot een minimum te beperken.

We stellen de volgende oplossing voor:
• Behoud één fietsoversteek Henri Victor Wolvensstraat, nl. naar het dubbelrichtingsfietspad van de fietssnelweg F34. Deze wordt wel rechtgetrokken over deze straat
• Het dubbelrichtingsfietspad langs de Henri Victor Wolvensstraat wordt geschrapt en vervangen door een nieuw dubbelrichtingsfietspad onder de fietsbrug, waarna de route zich opsplitst richting zeedijk Heist en richting Elisabethlaan
• Het enkelrichtingsfietspad langs de N34 Kustlaan wordt opgebroken tussen de Henri Victor Wolvensstraat en de Hendrik van Minderhoutstraat, evenals een stukje dubbelrichtingsfietspad tussen de Henri Victor Wolvensstraat en de Elisabethlaan.
• Er moet vermeden worden dat fietsers via de Zeedijk van Heist nog op de Henri Victor Wolvensstraat kunnen komen. Fietsers moeten geleid worden naar ofwel de bestaande fietsbrug, ofwel naar het nieuwe dubbelrichtingsfietspad

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.