De stad Ninove wenst een controle van de verkeersborden op haar grondgebied. Het betreft een controle waarbij dient te worden aangegeven welke verkeersborden foutief geplaatst werden en welke borden overbodig zijn. De laatste periode werden er verschillende aanvullende reglementen goedgekeurd zoals het invoeren van snelheidszones 30, 50 en 70. Bij de plaatsing van deze borden liep niet alles zoals het hoorde.

Sinds 2018 beheren wegbeheerders in Vlaanderen hun overzicht van verkeersborden via de desktopapplicatie ‘Verkeersborden Vlaanderen’. Het cartografisch resultaat ervan wat de snelheidsbeperkingen per straat op basis van de ingevoerde verkeersborden betreft, is ook publiek raadpleegbaar via Geopunt.be. Deze kaarten kunnen vergeleken worden met de kaart van de goedgekeurde snelheidszones, zoals ze op het terrein zouden moeten terug te vinden zijn. Een vlugge blik op deze twee kaarten leert al vlug dat er grote verschillen zijn tussen de kaart op Geopunt op basis van de Verkeersbordendatabank en de officiële snelheidskaart.

De verklaring van deze grote verschillen zijn tweeërlei:

  1. Foutieve invoer verkeersborden in de databank: Zo blijken heel wat verkeersborden via een foutieve code te zijn opgenomen in de databank. Een ander veel voorkomende fout zijn verkeersborden die aan de verkeerde zijstraat van een kruispunt waren gelinkt.
  2. Ontbrekende verkeersborden in de databank: Vooral recent geplaatste verkeersborden bleken niet te zijn opgenomen in de databank. Sinds begin 2020 bestaat er een nieuwe mobiele toepassing ‘MOVIN’ die de updates een pak gemakkelijker en sneller maakt via de smartphone of tablet. Op basis hiervan werd het hele grondgebied van de stad Ninove gecontroleerd op ontbrekende verkeersborden, die een weerslag hebben op de snelheid in een bepaalde straat

Na deze inventarisatie bleken er nog steeds verschillen te bestaan tussen de kaart op Geopunt en de officiële snelheidskaart. Deze verschillen waren te wijten aan:

  • Fouten in de wegendatabank
  • Verkeersborden in strijd met de wegcode
  • Door elkaar gebruiken van zonale 50km-borden en klassieke 50km-borden (C43)
  • Voorkomen van een aantal 70km-borden (C43)
  • Geen aansluiting tussen einde bebouwde kom en begin zonale snelheidsbeperking 50km/u
  • Zone 30 en 50 niet volledig gesloten

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.