De gemeente Melle heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan volledig te herzien. Door middel van de sneltoets werd gekozen voor spoor 1. Het plan wordt opgemaakt in samenwerking met DenS communicatiebureau uit Gent.

Om van bij de start alle opmerkingen en ideeën te capteren voor het nieuw mobiliteitsplan, startte de gemeente een herkenbare mobiliteitscampagne op onder de noemer ‘Maak Melle meer Mobiel’. Bedoeling was om zo veel mogelijk inwoners, bezoekers en passanten van Melle warm te maken om hun opmerkingen en oplossingen voor het verkeer en de mobiliteit in de gemeente mee te delen via de projectwebsite maakmellemeermobiel.be.

De campagne werd op 15 september 2017 tijdens een persontmoeting gelanceerd en liep tot 29 oktober. In alle gemeentelijke informatiemiddelen verscheen een aankondiging met oproep tot deelname: infoblad, digitale nieuwsbrief, website en facebook. Daarnaast werden een reeks aanvullende informatiemiddelen ingezet om alle lagen van de bevolking optimaal te bereiken: bewonersbrieven met folder, affiches bij middenstand, visitekaartjes, fietszadelhoesjes, stoepborden, invulformuliertjes, postkaartjes voor de schoolgaande jeugd. Scholen brachten de campagne extra onder de aandacht via stoepkrijtacties. De mobiliteitsdeskundige van de gemeente ging zelf de straat op om mensen actief te bevragen.De campagne bleef niet onopgemerkt. Via de projectwebsite werden maar liefst 1.229 reacties ingediend.

In een tweede fase werden een aantal denkpistes ontwikkeld in functie van het nieuwe mobiliteitsplan:

  • een versterkte bediening door het openbaar vervoer
  • veilige en verkeersluwe fietsroutes doorheen de gemeente
  • een gedifferentieerd snelheidsbeleid 30-50-70
  • een verkeersluw centrum

Deze bouwstenen werden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan de bevolking via infomarkten en de reacties verwerkt in de synthesenota die eind 2018 werd afgerond. Daarna werd werk gemaakt van een nieuw beleidsplan dat eind juni 2019 voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Hierop werd een schriftelijke publieke consultatie georganiseerd tussen 20 augustus en 30 september, wat opnieuw leidde tot aanpassingen, maar de grote lijnen van de bouwstenen werden behouden. Het mobiliteitsplan werd op de gemeenteraad van januari 2020 definitief goedgekeurd.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.