De gemeente De Pinte heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan volledig te herzien volgens de voorgeschreven richtlijnen van de Vlaamse Overheid departement Mobiliteit en Openbare Werken. Door middel van de sneltoets werd gekozen voor spoor 1.

Het vernieuwen van het mobiliteitsplan heeft tot doel een nieuw mobiliteitsplan tot stand te brengen gebaseerd op nieuwe en/of aangepaste strategische keuzes. Het volledige proces van de opmaak van een mobiliteitsplan wordt doorlopen: oriëntatie – planopbouw – mobiliteitsplan. Het bestaande plan vormt dan wel de basis, de beraadslaging in de GBC naar aanleiding van de sneltoets heeft aangetoond dat het beleidsscenario best wordt aangepast of vernieuwd. Men vertrekt daarbij opnieuw vanuit een beschrijving van de actuele toestand en planningscontext. De doelstellingen worden geherformuleerd. Afhankelijk van de nieuwe keuzes die worden gemaakt, kan de scenario-opbouw weinig tot sterk afwijken van het bestaande mobiliteitsplan. Finaal zal het nieuwe plan volledig losgekoppeld zijn van het voorgaande plan.

In samenwerking met studiebureau BVP zorgt Patrick Maes voor het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De oriëntatienota werd in mei 2016 afgerond. Daarna werd gestart met de opmaak van een nieuw duurzaam mobiliteitsscenario. Dit wordt opgebouwd aan de hand van drie gebiedsgerichte en twee thematische bouwstenen

  • Een aangenaam dorpscentrum
  • Een efficiënt en goed ontsloten stationsomgeving
  • Een duurzaam Parkbos
  • Een gedifferentieerd snelheidsbeleid 30-50-70
  • Veilige en verkeersluwe fietsroutes doorheen de gemeente

Hierna werd een nieuw beleidsplan opgemaakt dat in juni 2018 definitief werd vastgesteld.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.