Voor de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal is op de gewestplannen een reservatiestrook aangeduid. In deze reservatiestrook zijn gebouwen, woningen, bedrijven en andere activiteiten gelegen. De reservatiestrook legt een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze activiteiten en zorgt voor onzekerheid. Bovendien is de reservatiestrook in Oost-Vlaanderen breder dan in West-Vlaanderen Zonder een uitspraak te doen over de noodzaak van een verbreding van het kanaal, wenst het Departement Omgeving Vlaanderen een beperking van de ruimteclaim voor het kanaal door de reservatiestrook in Oost-Vlaanderen op dezelfde breedte te brengen als in West-Vlaanderen.

De opdracht bestaat uit het verzamelen van de noodzakelijke ruimtelijke gegevens voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, in het bijzonder het grondig inventariseren en documenteren van alle gebouwen, woningen, bedrijven en activiteiten in de bestaande reservatiestrook gelegen in Oost-Vlaanderen. Deze opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met studiebureau BVP.

Voor de aanpassing van de reservatiestrook voor de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal werden drie alternatieven onderzocht. Vandaag vallen 233 kavels met één of ander gebouw erop geheel of gedeeltelijk binnen de bestaande reservatiestrook. Hiervan worden 130 woningen, 16 landbouwbedrijven en 19 andere bedrijven effectief getroffen.

Een louter meetkundige versmalling van de reservatiestrook naar de breedte aangehouden op het gewestplan in West-Vlaanderen (140 m) resulteert in een vrij beperkte afname van getroffen woningen en gebouwen (ca. -10%). Een keuze voor alternatief 2, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande ruimtelijke structuur (met behoud van 140 m breedte) zorgt voor een grotere afname (ca. -40%), maar tevens voor bijkomend getroffen clusters. De grootste winst wordt geboekt met alternatief 3, maar hierbij wordt de breedte van de reservatiestrook op een viertal plaatsen versmald tot minimaal 112m. Indien voor dit alternatief wordt gekozen, dan zal bij de mogelijke verbreding van het kanaal bouwtechnisch moeten gekozen worden voor een profiel met rechte wanden, i.p.v. de klassieke schuine wanden.

patrick.maes@skynet.be – GSM: 0478 70 82 81

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.