Langsheen de Polderlaan te Blankenberge wordt de bouw van een vakantiedomein op het terrein van twee bestaande campings gepland. Aangezien het project een volledige ontmanteling van twee bestaande campings en een inrichting als vakantiedomein omvat met een oppervlakte van meer dan 5 ha, is een project-MER-ontheffing wettelijk verplicht.

Het project omvat de ontmanteling van de bestaande camping- en reca-infrastructuur (terrein Jamboree & Bonanza II). In de plaats hiervan komt een vakantiedomein, bestaande uit campingzone, glampingzone, zone voor vakantiewoningen en ondersteunende faciliteiten + een parking voor 212 plaatsen. In totaal worden 321 openluchtrecreatieve verblijven voorzien, naast een tentenweide, groen en speelvoorzieningen.

Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de gehouden analyse blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn en bijgevolg de opmaak van een project-MER niet noodzakelijk is.

Wel bezit het projectgebied een hoge archeologische potentie en wordt daarom een archeologisch vooronderzoek ten zeerste aanbevolen.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.