Syntra Midden-Vlaanderen, een erkende opleidingsorganisatie met een brede waaier aan praktijkgerichte opleidingen, heeft de intentie om haar campus in Gent deelgemeente Afsnee te verhuizen naar de vroegere FNO-site nabij de Nieuwe Vaart te Gent. Deze verhuis zal uiteraard gevolgen hebben voor de mobiliteit van de cursisten, als voor de omgeving van de nieuwe site. De mobiliteitsstudie heeft dit ten gronde onderzocht.

De nieuwe locatie is door zijn ligging nabij de fietsbrug Wissenhage over het Verbindingskanaal vlot en veilig bereikbaar met de fiets. In het stadsvernieuwingsproject ‘Het Getouw, verweven met de Bloemekenswijk’ wordt de aanleg van een fietspad voorzien tussen het Bloemekenspark en de fietsbrug Wissenhage. Dit zal meteen ook een zeer veilige en comfortabele hoofdontsluiting voor fietsers worden voor de FNO-site vanuit drie richtingen (zuid, noord en oost). Enkel vanuit westelijke richting zal nog de Frans van Ryhovelaan gevolgd worden (gemengd verkeer).

Ook op het vlak van openbaar vervoer is de nieuwe site vrij goed ontsloten. Eén tramhalte en verschillende bushaltes liggen op wandelafstand en zorgen voor een basismobiliteit op grootstedelijk niveau. De bussen/tram zorgen wel niet voor vlugge of rechtstreekse verbinding met één van de hoofdstations Gent-Sint-Pieters of Gent Dampoort.

De huidige locatie in Afsnee is zeer autogericht (ca. 90% van de modal split). Met de nieuwe locatie zij de potenties voor een groter gebruik van fiets en openbaar vervoer een stuk groter. Door zijn specifiek uurrooster zal de grootste flow aan bijkomend verkeer zich voordoen buiten de spitsuren en voor geen afwikkelingsprobleem zorgen in de omliggende straten.

Rekening houdend met een kleiner aandeel van de auto in het verplaatsingspatroon, wordt de parkeerbehoefte overdag geraamd ca. 100 wagens, ’s avonds loopt dit op tot meer dan 200 wagens. De parkeerbehoefte overdag wordt volledig gedekt door de geplande ondergrondse parking van 110 plaatsen. In de avondsituatie voldoet echter deze parking helemaal niet en dient er worden uitgekeken naar een bijkomend aanbod.

De voor de hand liggende oplossing hiervoor is gebruik te maken van de geplande parkeertoren op de UCO-site, ook al om te vermijden dat de cursisten van Syntra zich zouden parkeren in de omliggende straten van de Bloemekenwijk (gratis parkeren ’s avonds).

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.