Op initiatief van de Vlaamse Bouwmeester in samenwerking met Vlaams minister Van Deurzen worden vijf pilootprojecten gerealiseerd waar het concept van een nieuwe wijze om met zorg om te gaan voorop staat. Op basis van een ontwerpwedstrijd is op die manier voor de Sint-Annasite, gelegen in de binnenstad van Sint-Truiden, een masterplan opgemaakt voor een nieuwe woonzorgwijk. In het advies van het schepencollege op het voorstel van masterplan wordt gevraagd om via een mober een onderbouwing te geven voor het aantal te voorziene parkeerplaatsen. Deze moet een kwantificering van de benodigde parkeerplaatsen op de site in functie van het programma inhouden en de impact van deze parking, opgehoogd met de gewenste collectieve parkeerplaatsen, op de omgeving.

De Sint-Annasite is een voormalig ziekenhuis, gelegen in de historische binnenstad van de stad Truiden, die zou worden getransformeerd in een woonzorgzone. In de projectdefinitie werd uitgegaan van volgend programma :

  • lokaal dienstencentrum
  • assistentiewoningen
  • woonzorgcentrum met 90 bedden
  • herstelhotel

Daarnaast wordt een programma van publieke / commerciële en niet commerciële ruimtes uitgebouwd en worden een reeks woningen gebouwd.

Het voorgestelde project (woonzorgzone Sint-Annasite) is goed ontsloten via de Abdijstraat en zal op zich slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken in de omliggende straten. Nergens zal de wegcapaciteit worden overschreden. Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie zeer goed te noemen door zijn ligging in de historische binnenstad van Sint-Truiden op wandelafstand van zowel het treinstation als van verschillende bushaltes.

Het parkeeronderzoek heeft uitgewezen dat er geen grote parkeerdruk heerst in de omgeving van de Sint-Annasite, noch overdag, noch ‘s nachts. Dit heeft vooral te maken met het invoeren van betalend parkeren, waardoor de langparkeerders die in 2009 in de buurt nog aanwezig waren, thans hun wagen plaatsen op de parking Veemarkt. Er is bijgevolg geen nood aan collectieve parkeerplaatsen op de site, noch voor bezoekers, noch voor bewoners in de buurt. De huidige openbare parking op de Sint-Annasite zal door het project verdwijnen , maar wordt op een gewone werkdag nauwelijks gebruikt en op een zaterdagvoormiddag (marktdag) blijven nog voldoende plaatsen over op de parking Veemarkt.

Voor het project zelf werd een parkeerbehoefte geraamd van minimum ca. 145 plaatsen (= exclusief bezoekers woningen), waarvoor een ondergrondse rotatieve parking van 130 plaatsen wordt gebouwd, naast een 10 à 15-tal bovengrondse parkeerplaatsen. Het gemengd karakter van het project vermindert hierbij de totale parkeervraag met ca. 20%. Er zal ook een systeem van autodelen worden opgezet , zodat de parkeervraag tot dit minimum kan worden beperkt.

Bovengronds wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien nabij het kinderdagverblijf, de buurtwinkel en het lokaal dienstencentrum (laden en lossen).

Er zijn door de komst van de woonzorgzone geen bijkomende knelpunten te verwachten op het vlak van verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Wel zijn de voetpaden in de omliggende straten (Cartuyvelsstraat, Stenaertberg) te smal en is een globale herinrichting van deze straten vanuit leefbaarheid aangewezen. Ongetwijfeld zullen hierbij parkeerplaatsen verdwijnen, maar ook dan wordt de overblijvende parkeercapaciteit in de omgeving niet problematisch.

Op het terrein zelf dient maximaal gekozen te worden voor een woonerfaanleg (ook juridisch), waarbij de voetgangers absoluut voorrang en prioriteit krijgen ten opzichte van mogelijke andere verkeersgebruikers (fietsers, bevoorradingsverkeer, in- en uitrijdend verkeer ondergrondse parking).

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.