Het project Langwater is gesitueerd nabij de op- en afrit van de E17 Kortrijk-Oost/Zwevegem, tussen de N8 richting de kern van Zwevegem en de Morinnestraat die de grens vormt van de woonwijk Morinnegoed / Lange Munte (onderdeel van Hoog-Kortrijk).

Het project omvat de ontwikkeling van het stedelijk woongebied, zoals het werd vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk (januari 2006). Het is uitsluitend een woonproject van in totaal 431 woongelegenheden en wordt in vijf fasen ontwikkeld.

Het MOBiliteitsEffectenRapport (MOBER) werd opgebouwd uit de verschillende onderdelen zoals aangegeven in de richtlijnen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid.

Het voorgestelde project (eerste fase ontwikkeling stedelijk woongebied Langwater) is goed ontsloten via de weg en zal slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken op de Morinnestraat. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk.

Op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie iets minder goed. De eerste fase is tussen 500 en 750 m verwijderd van de dichtstbijzijnde halte op de N8. De frequentie van de buslijnen langsheen de N8 is wel zeer goed te noemen en voldoet aan de vereiste stedelijke basismobiliteit.

Hoewel de eerste fase van de ontwikkeling zeker geen onveiligheidgevoel zal veroorzaken op de Morinnestraat, kan dit toch bij uitvoering van de latere fasen niet worden uitgesloten. De uitgevoerde sensitiviteitstoets wijst erop dat zeker voor het starten van fase 3 best tellingen worden gehouden in de Morinnestraat, om na te gaan wat de werkelijke impact ondertussen is van de ontwikkeling van het gebied Langwater, om vervolgens een evaluatie te houden van de toestand van de Morinnestraat en de stand van zaken van de voorgestelde bypass naar de N8 doorheen het gebied voor stedelijke ontwikkeling.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.