Het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (kortweg Sogent) staat in voor de renovatie van het wintercircus (ook gekend als voormalige garage Mahy), gelegen in de Lammerstraat te Gent. Aangezien het gebouw groter is dan 7.500 m² diende bij de bouwaanvraag een mobiliteitseffectrapport te worden toegevoegd.

Het wintercircus sluit aan en is een onderdeel van het stadsontwikkelingsproject De Krook, aan een bocht van de Schelde nabij het Zuid. Hier komt de nieuwe bibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media – een initiatief van de Universiteit Gent en het IBBT, het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie.

In het gerenoveerde Wintercircus zal ruimte voorzien worden voor ontmoeting, kantoren, handel en horeca. Meer specifiek gaat het over een rockzaal voor 500 personen met bijhorend foyer, het Vlaams instituut voor audiovisueel erfgoed (museum, ontsluiting digitaal Vlaams Archief), kantoorfuncties (ICUBES en IMinds, Luisterpunt) en een restaurant.

Het voorgestelde project zal op vlak van automobiliteit geenszins een onaanvaardbare belasting voor de omgeving teweegbrengen. De productie en attractie van gemotoriseerd verkeer is klein in de spitsperiode overdag, en iets belangrijker ’s avonds bij de organisatie van een rockconcert.

Op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie optimaal te noemen. Door de nabijheid van de bus- en tramhalte aan het Zuid is het projectgebied zeer goed bediend, ook ’s avonds en in de weekends, o.a. door het systeem van de nachtbussen.

Personenwagens met bestemming het wintercircus worden opgevangen in de ondergrondse parking Zuid, waar zeker ’s avonds nog voldoende capaciteit aanwezig is. In combinatie met de nieuwe bibliotheek kunnen er overdag wel parkeertekorten optreden. Het nieuwe parkeerplan 2020 en het bestaande verkeersgeleidingssysteem zullen er voor zorgen dat de rotatie overdag in de parking Zuid verhoogt en de parkeerdruk in de omgeving aanvaardbaar blijft.

Wat het fietsparkeren betreft wordt een zeer grote fietsenparking in het project van de nieuwe bibliotheek voorzien, die voldoende groot is, zelfs als we uitgaan van de maximale Nederlandse normen, ten opzichte van de gecombineerde vraag (bibliotheek – wintercircus).

Er worden geen problemen verwacht op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De te verwachten voetgangersstroom tussen het Woodrow Wilsonplein en het project zal worden opgevangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. De oversteek van de Kuiperskaai blijft wel best geregeld via verkeerslichten.

Patrick Maes stond ook in voor de opmaak van de project-MER-screening.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.