De opdracht ‘Mober ontwikkeling ‘De Moertjes en Herderstraat’ heeft als voornaamste bedoeling om de impact en de inrichting op het vlak van mobiliteit van het gemeentelijk RUP De Moertjes en Herderstraat te sturen. Dit gemeentelijk RUP moet de ontwikkeling van het nog niet bebouwde deel van twee aaneensluitende woonuitbreidingsgebieden in goede banen leiden (ongeveer 450 bijkomende woningen), maar omvat ook een aantal aanpalende bebouwde straten, waarin o.a. een school en kleinhandel voorkomt. Hierbij dient achtereenvolgens een mobiliteitstoets, een plan-mober en een project-mober te worden opgesteld.

Het nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader van deze studie. In dit plan worden een aantal aanbevelingen gedaan ivm de ontwikkeling van het gebied. Deze visie wordt volledig ondersteund en zelfs scherper gesteld.

Een raming werd gemaakt van de effecten op het omliggend wegennet van de ontwikkeling van het woongebied. Uit de berekening kan worden afgeleid dat de verkeersintensiteiten zowel procentueel als absoluut het meest zullen stijgen in de Zwevezelestraat. Op het kruispunt van de Zwevezelestraat met de Ruddervoordestraat, de Kasteelstraat en de Tinnenburgstraat kunnen doorstromingsproblemen ontstaan. De voor de hand liggende maatregel is het stationsproject, waarbij de Guido Gezellelaan wordt doorgetrokken tot de Tinnenburgstraat. Hierdoor verliest de Kasteelstraat zijn ontsluitingsfunctie. Deze werken zijn gepland voor 2025. Rekening houdend met deze toekomstige situatie zijn er geen problemen meer te verwachten op het kruispunt Zwevezelestraat – Ruddervoordestraat – Tinnenburgstraat. Veel hangt echter af van de keuze voor de detailhandelsconcentratie Aldi-Hubo. Wordt gekozen voor een afbouw van de verkoopsoppervlakte, dan is zelfs een volledige ontwikkeling van het stedelijk woongebied mogelijk, zonder infrastructurele ingreep. Een keuze voor de uitbreiding van de verkoopsoppervlakte kan niet zonder uitvoering van het stationsproject.

De verkeersleefbaarheid in de Zwevezelestraat staat voornamelijk op het vlak van subjectieve veiligheid onder druk. De fietser voelt zich onveilig in de Zwevezelestraat, omdat hij ondanks het smalle wegprofiel zich weggedrukt voelt door het autoverkeer. Mogelijke oplossingen zijn het invoeren van zone 30 over de volledige lengte van de Zwevezelestraat en het verbreden van de fietssuggestiestroken tot minimaal 1,20m en bij voorkeur zelfs tot 1,70 m.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.