Het project Lauwe aan de Leie is gesitueerd aan de rand van de kern van Lauwe, langs de Leiestraat en tussen de Leiestraat en de Leie. Het project ligt volledig op het grondgebied van de stad Menen. De deelgemeente Lauwe is gelegen aan de rand van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Ruimtelijk vormt Lauwe een ‘tweeling-gemeente’ met Wevelgem langsheen de Leie.

De verkaveling Leieboord omvat 12 loten voor meergezinswoningen en openbare gebouwen. De verkaveling Leiestraat omvat 59 loten voor ééngezinswoningen en één blok van 6 appartementen. Samen zal dit de bouw van in totaal 166 woningen mogelijk maken, naast een lokaal cultureel centrum en enkele andere diensten.

Het voorgestelde project (verkaveling Leieboord en Leiestraat) is goed ontsloten via de weg en zal op zich slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken in de Leiestraat en de Koningin Astridlaan. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk.

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie vrij goed te noemen. De toekomstige bewoners van de verkaveling kunnen ofwel gebruik maken van de bussen die de Wevelgemstraat volgen, ofwel de lijn die vanuit Rekkem door het centrum van Lauwe loopt. De frequentie van beide lijnen samen voldoet duidelijk aan de eisen van basismobiliteit. De verbinding met het centrum van Menen is echter ondermaats en beperkt tot een aantal schoolritten. Wat de afstand tot een bushalte betreft liggen beide lijnen op een aanvaardbare wandelafstand.

Voor de toekomstige bewoners van de appartementen die voorzien worden in de verkavelingsaanvraag Leieboord worden voldoende parkeerplaatsen voorzien. Mogelijke bezoekers zullen wel een plaatsje moeten zoeken op het openbaar domein. Ook in de verkaveling Leiestraat zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en kunnen bezoekers gebruik maken van de 21 haakse openbare parkeerplaatsen langsheen de Leiestraat, naast klassiek langsparkeren in de Leiestraat en de Julien Cagniestraat.

Het parkeeraanbod dat wordt voorzien in de verkaveling voor het cultureel centrum zal op bepaalde momenten (avond- en weekendactiviteiten) ontoereikend zijn. Ook in dat geval zullen een aantal wagens moeten op straat moeten parkeren. Hiervoor kunnen de 21 nieuwe openbare parkeerplaatsen die langs de Leiestraat zijn voorzien, een belangrijke functie vervullen. Het is echter niet uit te sluiten dat op zeldzame momenten dit parkeeraanbod nog ontoereikend zal zijn en men nog iets verder van het cultureel centrum zal moeten parkeren.

De gehouden snelheidsmetingen in de Leiestraat, hebben aangetoond dat de maximaal toegelaten snelheid in de straat niet altijd wordt gerespecteerd. Dit heeft te maken met het vrij breed wegprofiel van de straat, zeker in het deel nabij de Wevelgemstraat en ondanks de beveiliging van de kruispunten (o.a. verkeerstafel op het kruispunt met de Goevrouwstraat).

Hoewel de verkaveling Leieboord op zich geen bijkomend onveiligheidgevoel zal veroorzaken in de Leiestraat en de toename van het verkeer ten gevolge van de verkaveling beperkt zal blijven, moet rekening worden gehouden met de optie van de stad om de Leiestraat te selecteren als bovenlokale fietsroute tussen Wevelgem en Lauwe ipv de Wevelgemstraat. Een dergelijke optie noodzaakt een aantal infrastructurele maatregelen. Gedacht kan worden aan snelheidsremmende maatregelen door een smaller wegprofiel met asverschuivingen, een middengeleider of andere snelheidsremmers. Ook fietssuggestiestroken zijn te overwegen, naast een poorteffect op het kruispunt Leiestraat – Zeno Dewittestraat – woonerf nieuwe verkaveling.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.